facebook
Zespół MedicaPark
Aleksandra Górska

Aleksandra Górska

Specjalista alergologii

Aleksandra Górska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej z 2004 roku. Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed w Gdańsku, gdzie uczestniczy w licznych projektach naukowych. W 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2016 tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii.

Ponadto w latach 2012-2014 była słuchaczem Dziennych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zostały one zakończone obroną z wyróżnieniem pracy doktorskiej zatytułowanej „Ocena ekspresji wybranych genów za pomocą techniki RT-PCR wśród chorych na mastocytozę”.

Jest autorem i współautorem publikacji zamieszczonych na Liście Filadelfijskiej (o łącznej punktacji IF 10,854), a także kilkudziesięciu prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych i wygłoszonych na międzynarodowych zjazdach naukowo-szkoleniowych.

Członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA).

Włada biegle językiem angielskim.

Wstecz

Rejestracja telefoniczna

58 685 85 80
email: rejestracja@medicapark.pl

Adres

MedicaPark Centrum Medyczne
Kartuzy, Gdańska 14 (I piętro)

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piatek
09:00 - 20:00